നിങ്ങൾ ജനിച്ചത് ഈ ദിവസമാണോ ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയു !

വെബ്ദുനിയ ലേഖകൻ| Last Updated: വെള്ളി, 23 ഒക്‌ടോബര്‍ 2020 (15:29 IST)
ആഴ്ചയിലെ ഏഴു ദിവസത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വ്യക്തികള്‍ക്കും അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ ദിനവും ജനിക്കുന്നവര്‍ അതാത് ദിനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നതെന്നാണ് ജ്യോതിഷ മതം. ഇതനുസരിച്ച് ഓരോ ദിനവും ജനിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ചില സ്വഭാവ പ്രത്യേകതകളും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഞായറാഴ്ച ദിവസം ജനിക്കുന്നവര്‍ ധനവാനും ഇഷ്ടമുള്ള ഭാര്യയോടു കൂടിയവനും ശൂരനായും ആത്മജ്ഞാനിയായും ചതുരശ്രരൂപമായ ശരീരമുള്ളവനായും ബുദ്ധിയുള്ളവനായുമിരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ജനിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ മിതമായി സംസാരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പ്രസാദവും കോമളവുമായ ശരീരവും ഈ ദിനത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍ക്കുണ്ടെങ്കിലും കാമാധിക്യത്തോടു കൂടിയവനായിരിക്കും. എന്നിരിക്കിലും അന്യര്‍ക്ക് നേത്രാനന്ദത്തെ നല്‍കുന്നവരുമായിരിക്കും.

ബുധന്‍ അറിവിന്റെ ഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബുധനാഴ്ച ബുധന്റെ ബലമാണ് അധികം. ഈ ദിനം ജനിക്കുന്നവര്‍ ബുദ്ധിമാനായും പല അര്‍ഥങ്ങളുള്ള വാക്കുകള്‍ സംസാരിക്കുന്നവരായും സുന്ദരനും സ്വാതന്ത്ര്യവും ശാസ്ത്രാര്‍ഥജ്ഞാനവും ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തിയും അന്യകാര്യങ്ങളില്‍ തല്‍പരനായും ഭവിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച ജനിക്കുന്നവരാകട്ടെ കുലശ്രേഷ്ഠനായും കുടുംബിയായും യശസ്സും പുണ്യവും പ്രഭുത്വവും ദേവബ്രാഹ്മണഭക്തനായും സ്വഭാവഗുണമുള്ളവനായും ഭവിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച ശുക്രന്റെ ദിനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിനം ജനിച്ചവര്‍ സര്‍വ്വവിധ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കാന്‍ യോഗമുള്ളവരാണ്. ഭൌതിക ഭോഗലസന്‍മാരായിരിക്കും ഈ ദിനത്തില്‍ ജനിച്ചവര്‍. കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും സമ്പത്തും സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇഷ്ടനായും ശ്രീമാനായും കാമിയായും പ്രസന്നതയുള്ള മുഖത്തോടും കണ്ണുകളോടും കൂടിയവനായും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടനായും സുന്ദരനായും ഭവിക്കും.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :