ഇസ്ലാമെന്നാല്‍ ഏകദൈവ വിശ്വാസി

പീസിയന്‍

WEBDUNIA|

‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്‘ എന്ന വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം അല്ലാഹു അല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നാണ്. ‘ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്‘ എന്ന വാക്യത്തിന്‍റെ അര്‍ഥം ഇപ്പറഞ്ഞതില്‍ നിന്നും വിശാലമാണ്. ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനശില.

അറബി അക്ഷരമാലയിലെ ‘അലിഫ്‘, ‘ലാം‘, ‘ഹാ‘ എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങള്‍ . അവയുടെ ധേദരൂപങ്ങള്‍ കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും സത്തായ വാചകം ഉണ്ടാക്കിയത് ‘ഇലാഹ് ‘, ‘അല്ലാഹു‘ എന്നീ രണ്ടുവാക്കുകളവയില്‍ പ്രധാനം.

ആരാധന്യ്ക്ക് അര്‍ഹനായവന്‍. യോഗ്യനായവന്‍ എന്നാണ് ഇലാഹ് എന്ന പദത്തിന്‍റെ അര്‍ഥം. ഇലാഹ് എന്നാല്‍ ദൈവം എന്നര്‍ഥം പൊതുവേ പറയാം . 'ലാ',എന്നാല്‍ ‘ഇല്ല ‘എന്നും 'ഇല്ല' എന്നാല്‍ ഒഴികെ അല്ലെങ്കില്‍ അല്ലാതെ എന്നുമാണ് അറബിയില്‍ അര്‍ഥം . അതായത് അല്ലഹു അല്ലാതെ ( ഒഴികെ) ദൈവമില്ല. അല്ലാഹു മാത്രമാണ് ദൈവം .

പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് മുസ്ലിംകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത്, ഒന്നിലേറെ ദൈവങ്ങളല്ല . അവന്‍ ഏകനാണ് നിര്‍ഗുണനും നിരാമയനും അസ്പൃശ്യനും അനന്തനും സര്‍വ്വശകതനും പരമകാരുണികനുമാണ് അല്ലാഹു. ഈ ഏകദൈവ വിശ്വാസം പുലത്തുന്നവനാണ് ഇസ്ലാം
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :