കൊരട്ടി തമ്പുരാട്ടിയെന്ന കൊരട്ടി മുത്തി!

കൊരട്ടി മുത്തി Koratti Muthi
PRO
PRO
പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ മുത്തിയെന്നും മുത്തിയമ്മയെന്നും ചിലപ്പോള്‍ സംബോധന ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്‌ ഈ പ്രതിഷ്ഠകള്‍ പ്രാചീനങ്ങളായതു കൊണ്ടല്ല. മുക്‌തി പ്രാപിച്ച വ്യക്‌തി അഥവാ വിശുദ്ധന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ വിശുദ്ധ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലാണ്‌ മുത്തന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മുത്തി എന്നീ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന്‌ ക്രിസ്‌ത്യന്‍ ഫോക്‌ലോര്‍ പറയുന്നു. ഹൃദ്യത കാണിക്കുവാനാണ്‌ ചില ദേവാലയങ്ങളിലെ മാതാവിനെ മുത്തിയമ്മയെന്ന്‌ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്‌ വടവാതൂര്‍ സെമിനാരി പ്രസിദ്ധീകരണമായ ആരാധനക്രമം വിജ്ഞാനകോശത്തില്‍ പറയുന്നുണ്ട്‌. കൊരട്ടി, വെച്ചൂര്‍, കടുത്തുരുത്തി പള്ളികളിലെ പ്രതിഷ്ഠയായ കന്യകാമറിയത്തെ മുത്തിയെന്നും മുത്തിയമ്മയെന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്.

WEBDUNIA|
(വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് - ദേശാഭിമാനി, ക്രിയേറ്റീവ് കോമണ്‍ ലൈസന്‍‌സ് (CC-BY-SA 2.5 IN) പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് / ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കടപ്പാട് കൊരട്ടിമുത്തി ഡോട്ട് കോം)ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :