അയ്യപ്പപണിക്കര്‍: നവഭാവങ്ങളുടെ കവി

WEBDUNIA|
ഉത്തരാധുനികത മലയാളത്തില്‍ വേരുറയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നെന്നും അതിന്റെ അന്നത്തെ സാഹിത്യത്തില്‍ കണ്ടുതുടങ്ങയതിന്‍റെ സാക്ഷ്യങ്ങളിതാ എന്നു പറഞ്ഞ്‌ അവയെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്‌ പണിക്കരായിരുന്നു.

ആധുനികതയെ മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നയാളാണ്‌ അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍. യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണിക്കര്‍ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങള്‍ നിത്യവും തിരിച്ചറിയുന്നു.

1971ല്‍ അമേരിക്കയിലെ ഇന്‍ഡിയാനാ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്നും എം.എ., പി.എച്ച്‌.ഡി. ബിരുദങ്ങളും നേടി. കോട്ടയം സി.എം.എസ്‌.കോളജ്‌ തിരുവനന്തപുരം മഹാത്മാഗാന്ധി കോളജ്‌, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളജ്‌, ഇന്‍ഡിയാനാ സര്‍വകലാശാല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ അദ്ധ്യാപകകായിരുന്നു.

1981 - 82ല്‍ യേല്‍, ഹാര്‍വാര്‍ഡ്‌ എന്നീ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ (അമേരിക്ക) ഡോക്ടര്‍ ബിരുദാനന്തര ഗവേഷണം നടത്തി. 1990 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മധ്യകാല ഭാരതീയ സാഹിത്യം എന്ന ബൃഹദ്‌സമാഹാരത്തിന്റെ ചീഫ്‌ എഡിറ്റര്‍.
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :