അയ്യപ്പപ്പണിക്കര്‍പുരസ്കാരങ്ങള്‍ പുരസ്കാരങ്ങള്‍

WEBDUNIA|

മികച്ച കവിതയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് - 1975
കല്യാണി കൃഷ്ണമേനോന്‍ പ്രൈസ് - 1977
എസ്.പി.സി.എസ്. പുരസ്കാരം - 1978

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദി അവാര്‍ഡ് ഫോര്‍ ക്രിട്ടിസിസം - 1984
മികച്ച കവിതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് - 1984
റവ.അബ്രഹാം വടക്കേല്‍ അവാര്‍ഡ് ഫോര്‍ ക്രിട്ടിസിസം - 1987

മികച്ച കവിതയ്ക്ക് ഭാരതീയ ഭാഷാ പരിഷത് ഭില്‍വാര അവാര്‍ഡ് - 1988
ഡിസ്റ്റിന്‍ഗിഷ്ഡ് ടീച്ചര്‍ അവാര്‍ഡ് - 1990
മഹാകവി കുട്ടമത്ത് പുരസ്കാരം - 1990
ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :