വിശുദ്ധമായ ചിതാസ്ഥാനം !

WD
ഗംഗയുടെ കാര്യം അവിടെ നില്‍ക്കട്ടെ. തമിഴ്നാട്ടില്‍ കാവേരിയുടെ ഒരു കൈവഴിക്കും ഇതേ സ്ഥാനമാണ് നാട്ടുകാര്‍ നല്‍കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവുമോ? വഡവാരു എന്ന കാവേരിയുടെ പോഷക നദിയുടെ കരയിലുള്ള രജഗോരി എന്ന ശവപ്പറമ്പിനെ കാശിക്ക് സമമായിട്ടാണ് തഞ്ചാവൂരുകാര്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

അയ്യാനാഥന്‍|

നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങള്‍ ധാരാളമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏതു സ്ഥലത്തിനും വിശുദ്ധിയുടേതായ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന നഗരങ്ങളില്‍ പലതും വളര്‍ന്ന് വികസിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്.

പുണ്യ നദിയായ ഗംഗയും ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു സവിശേഷമാണ്. ഈ നദിയില്‍ ജീവന്‍ അര്‍പ്പിച്ചാല്‍ ഭൌതിക ജീവിതത്തില്‍ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചില ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. മറ്റു ചിലരാവട്ടെ, മരണാനന്തരം പുണ്യ നദിയായ ഗംഗയില്‍ അസ്ഥികള്‍ ഒഴുക്കണമെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ പിന്‍‌തലമുറയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതില്‍ നിന്ന് ഗംഗയെ എത്രത്തോളം പുണ്യവതിയായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുമല്ലോ?

മരണ ശേഷം രജഗോരിയില്‍ സംസ്കരിക്കണമെന്നും അസ്ഥി വഡവാരുവില്‍ നിമജ്ജനം ചെയ്യണമെന്നുമാണ് സമീപവാസികളായ മുതിര്‍ന്ന ആളുകള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :