വരവായ് ...തെയ്യം, പടയണി

theyyam
WDWD
തുലാം പിറന്നാല്‍ കേരളത്തിന്‍റെ വടക്ക് തെയ്യങ്ങളും കളിയാട്ടങ്ങളും വരുകയായി. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ തെയ്യങ്ങളുടെ കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു.

ഏതാണ്ടൊരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ധനു ആദ്യം ക്കെരളത്തിന്‍റെ തെക്ക് , മധ്യ തിരുവിതാം കൂറില്‍ പടയണിക ളുടെ തുടക്കമാവുന്നു. ധനുവിലാണ് പടയണികകള്‍ തുടങ്ങുക - ആദ്യം തെള്ളിയൂരില്‍

വ്രതശുദ്ധിയൊടെ ആചാരനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ പാലിച്ച് തുലാം 10 മുതലാണ് കലാകാരന്മാര്‍ തെയ്യം കെട്ടിയാടാന്‍ തുടങ്ങുക.

കൊയ്ത്ത്കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകള്‍ പിന്നെ തെയ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാവും. തറവാട്ട് മുറ്റങ്ങളിലേക്കും കാവുകളിലേക്കും അവര്‍ മാറിമാറി എത്തുകയായി-കുലദൈവങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം തേടി.

കേരളത്തിലെ കളിയാട്ട കാവുകളില്‍ ഏറിയ പങ്കും വളപട്ടണം പുഴക്കപ്പുറമാണ്. നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളിലാണ് അവ അധികവും. ഏതാണ്ട് കാസര്‍ക്കോടിന്‍റെ അതിര്‍ത്തിവരെയുണ്ട് തെയ്യങ്ങളുടെ കളിയാട്ടം.

തെയ്യം കെട്ടുന്നത് പെരുവണ്ണാന്‍ മലയന്‍, വേലണ് മാവിലന്‍ തുടങ്ങിയ കീഴ് ജാതിക്കാരാണെങ്കിലും , അവരെ ജാതിമത ഭേദമന്യെ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു. തെയ്യം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ആരാധിക്കുന്ന
WEBDUNIA|ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :