സൌഹൃദത്തെ കുറിച്ച്...

FILEFILE
മനുഷ്യന്‍ സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു ജീവി. മനുഷ്യന് കൂട്ടമായി മാത്രമേ ജീവിക്കാനാവൂ. അത് കുടുംബമാവാം, അയല്‍ പക്കമാവാം, ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹമാവാം.

കുടുംബത്തിന്‍റെയും രക്തബന്ധത്തിന്‍റേയും അപ്പുറത്തായി മനുഷ്യന്‍ കൊതിക്കുന്ന ബന്ധമാണ് സൌഹൃദം. പലപ്പോഴും പല ആളുകള്‍ തമ്മിലും ഉറ്റ ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാവാം. ഈ ചങ്ങാത്തത്തിന്‍റെ രസതന്ത്രം പലതാവാം. എങ്കിലും സൌഹൃദം മനുഷരുടെ ഇടയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന ദിവ്യമായൊരു ബന്ധമാണ്, അനുഭവമാണ്.

ഒരാളുടെ ജീവിതത്തില്‍ സൌഹൃദം ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനം അപരിമയമാണ്. അതിന്‍റെ ആഴങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും കാണാനാവില്ല. വിലയിരുത്താനാവില്ല. യുക്തികള്‍ക്കപ്പുറമുള്ള എന്തൊക്കെയോ അടുപ്പം രണ്ട് ശരീരങ്ങളെ ഏതാണ്ടൊരു ആത്മാവു പോലെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു. ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകളാണ് സൌഹൃദ ദിനം ആചരിക്കാനായി മനുഷ്യന് പ്രേരണ നല്‍കുന്നത്.

WEBDUNIA|
ലോക ദിനാചരണങ്ങളെല്ലാം അന്തര്‍ദ്ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കില്‍ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന്‍റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :