വിക്കിക്ക് എതിരെ കേരളാഫാര്‍മറും അങ്കിളും

PRO
“എനിക്കും ഈ വിക്കി ഭരണാധികാരികളുടെ തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധവും പരാതിയുമുണ്ട്. എന്നെപറ്റിയുള്ള ആ ലേഖനം നീക്കിയതിലല്ല. നീക്കാന്‍ കണ്ടെത്തിയ കാരണങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധം. “അങ്കിള്‍ പറയുന്നു

ഡോക്സ് ഡോട്ട് ഗൂഗിള്‍ ഡോട്ട് കോം/ഡോക്?ഐഡി=ഡി‌എഫ്5ബി34എക്സ്‌സെഡ്‌21എച്ച് സി8സെഡ്വിഡിഡിറ്റി&എച്ചെല്‍=ഇ‌എന്‍ എന്ന വിലാസത്തില്‍ 1986 ല്‍ മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തില്‍ വന്ന വാര്‍ത്ത വായിക്കാം. വിക്കി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍മാരില്‍ പലരും അന്നു ജനിച്ചിട്ടുമ്ണ്ടാവില്ല; അല്ലെങ്കില്‍ കോണകമുടുക്കാതെ നടക്കുന്ന പ്രായമായിരിക്കും

“ഞങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മലയാള ലിപികള്‍ ഒരു ടി.വി. സ്ക്രീനില്‍ കാണുന്നതായാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. വിശദമായ വാര്‍ത്ത അതിനു താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, വിക്കി ഭരണാധികാരികളുടെ വ്യാഖ്യാനം അത് അക്ഷരങ്ങളുടെ പടം വരച്ച് ടി.വി സ്ക്രീനില്‍ കൂടി കാണിച്ചുവെന്ന ധ്വനിയുള്ളതായിരുന്നു. ഇതെന്നെ അപമാനിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.”

1986 ലെ പ്രവര്‍ത്തിയുടെ പേരില്‍ ചന്ദ്രകുമാര്‍ പോലും പ്രസിദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മലയാളമെത്തിച്ച ചരിത്രമെഴുതിയാല്‍ ഒഴിവാക്കാനാകുമോ അക്കാര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു
ഹിസ്റ്റോറിക്കല്‍ ഡേറ്റാ വിക്കിയില്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് തെറ്റാണോ?. അത് വിമാന നിര്‍മ്മാണത്തിന്‍റെ, പറക്കലിന്‍റെ ചരിത്രത്തില്‍ നിന്ന് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലേ?

WEBDUNIA|
ഉത്തരം പറയേണ്ടത് വിക്കി പീഡിയ ആണ്. വായനക്കാരും.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :