പ്രധാന താള്‍ > ആത്മീയം > മതം > ലേഖനം
അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതികരണങ്ങളുംസുഹൃത്തുക്കള്‍ക്ക് അയക്കൂഈ പേജ് പ്രിന്‍റ് ചെയ്യൂ
 
ദത്താത്രേയ ജയന്തി  Search similar articles
ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ അംശം ചെര്‍ന്നുണ്ടായതാണ് ദത്താത്രേയന്‍. വൃശ്ചികമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവിനാണ് ദത്താത്രേയ ജയന്തി.ചിലര്‍ ഇടവത്തിലും ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു

ദത്താത്രേയ ജയന്തി ദിവസം ബ്രഹ്മമുഹൂര്‍ത്തത്തിന് ഉണര്‍ന്ന് ധ്യാനം തുടങ്ങണം. അന്ന് ഉപവാസവും ഉപാസനയും മാത്രമേ ആകാവൂ. ആരോടും ഇടപഴകാതെ ഏകാന്തതയില്‍ കഴിയണം. സ്വന്തം ശരീരത്തെ മറക്കുക. ആത്മാവിലേക്ക് ശ്രദ്ധയൂന്നുക. ദത്താത്രേയനെ ഗുരുവായി ആരാധിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അവധൂത ഗീത പഠിക്കുക - ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടായിക്കൊള്ളും.

ദത്താത്രേയന്‍ - ത്രിമൂര്‍ത്തികളുടെ അംശം ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്ന അവതാര പുരുഷന്‍. ദത്താത്രേയന്‍ വിഷ്ണുവിന്‍റെ അവതാരമാണെന്നും ശിവന്‍റെ അവതാരമാണെന്നും പക്ഷാന്തരമുണ്ട്.

ദത്താത്രേയനെ ദേവനായും ഗുരുവായും ആരാധിക്കുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത അറിവിന്‍റെ ഉടമയായ അദ്ദേഹം ഋഷികള്‍ക്കുപോലും ആരാധ്യനാണ്.

1 | 2  >>  
കൂടുതല്‍
ജീവനകല -പുനര്‍ജനിയുടെ ശ്വസനമന്ത്രം
വൈശാഖ പുണ്യമാസം തുടങ്ങി
ഹിമാലയ കവാടമായ ഹരിദ്വാര്‍  
അമ്മേ നാരായണാ
പിആര്‍ ഡി എസ് ഭരണക്രമം
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ ഃവിശ്വാസ രീതികള്‍