Widgets Magazine
 
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

അണിയറ

Widgets Magazine

അണിയറ

'പടം പൊട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല ഈ ടീസർ ഒന്ന് ഒഴുവാക്കി തരുമോ' ? കസബയുടെ ടീസറിന് റെക്കോർഡ് ട്രോൾ

മമ്മൂട്ടിയുടെ കസബ എന്ന ചിത്രത്തിന് ട്രോളുകളുടെ ആറാട്ടാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയപ്പോൾ ...

Widgets Magazine
Widgets Magazine Widgets Magazine