ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

jiju

ഇപ്പോഴത്തെ നടന്മാര്‍ എന്നാണു ജയനെ പോലെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാന്‍ പടിക്കുന്നത്? മൊഹന്‍ ലാല്‍ നല്ല നടനാണു, പക്ഷെ ശരീരം കച്ചറയും. സൂരേഷ് ഗോപിയും കുറച്ചു കൂടി ശരീരം സൂക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. ബിജു മേനോന്‍റെ ശരീരം വളരെ മോശമാണു. പ്രിത്ഥി രാജ് ഇതിരിയെങ്കിലും ശരീരം നൊക്കുന്നുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നു. അവര്‍ക്കു പല റോളും ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്തതു ഇതു കാരണം മാത്രമ്മാണു.
X REPORT ABUSE Date 29-11-09 (05:31 AM)

kailas

ജയനെ പൊലെ ഒരാല്‍ ഇനി ഉന്ദാകില്ല, നമുക്കൊരു തീരാനഷ്ടമാനു അദെഹതിന്‍റെ വെര്‍പാദു.
X REPORT ABUSE Date 24-11-09 (10:34 AM)

SIMI

ജയന്‍ ജയന്‍ എന്‍റെ സ്വന്തം ജയന്‍ .
X REPORT ABUSE Date 16-11-09 (03:41 PM)