ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍

swamy pooruurutathi

താര രാനിമാര്‍???? സിനിമാ നടികല്‍ എല്ലം വെടികലാണു
X REPORT ABUSE Date 05-03-10 (05:10 PM)

skumr

never, malayalam filme industry is already going in a critical situation, actors union, produceers association, technical staff association many more all their directionsare going like straight line never jointing a place... if it will not solve it will be the end ofa big industry
X REPORT ABUSE Date 03-11-09 (05:13 PM)

basil p baby

definitly they will impress
X REPORT ABUSE Date 03-11-09 (03:34 PM)

haary

may be
X REPORT ABUSE Date 03-11-09 (12:15 PM)

suresh

No Way
X REPORT ABUSE Date 02-11-09 (06:21 PM)

kundan sha

നൊ
X REPORT ABUSE Date 02-11-09 (03:23 PM)

kundan sha

ഞന്‍ നിന്നെ സ്നെഹിക്കുന്നു മിര
X REPORT ABUSE Date 02-11-09 (03:23 PM)

sanooj

കവ്യ നല്ല actoress തന്ന...മീര നല്ല beauty anne....
X REPORT ABUSE Date 01-11-09 (02:34 PM)

SAJI

meerjasmine malayalathil chance kodukkaruthe. kaaranam aval oruvane premichu malayalathine marannaa pennaaane. kaaya angane allaaa. malayalathil enthu vannaalum maatti nirthaaan paadillaaa. meerakku chance kodukkaruthe.
X REPORT ABUSE Date 31-10-09 (02:55 PM)

SAJI

meerjasmine malayalathil chance kodukkaruthe. kaaranam aval oruvane premichu malayalathine marannaa pennaaane. kaaya angane allaaa. malayalathil enthu vannaalum maatti nirthaaan paadillaaa. meerakku chance kodukkaruthe.
X REPORT ABUSE Date 31-10-09 (02:54 PM)

SAJI

മട്ടുല്ലവര്‍ക്കു ഒരു ചന്കെ കൊദുക്കു. എവെര്‍ 2 പെരും മാട്ടി നിര്‍തി. മീര മലയലം വിട്ടു പൊയവലല്ലെ. എനിയും മലയലതില്‍ ചന്കെ കൊദുക്കന്ദാആ. കവ്യാക്കു ചന്കെ കൊദുക്കനം
X REPORT ABUSE Date 31-10-09 (02:52 PM)

azeez

two prostituts came back to malayalam industry. imorally both are week,both also get marry and with in few days divorse.
X REPORT ABUSE Date 30-10-09 (06:40 PM)

sasi

പാവം നിര്‍മ്മാതാവ്
X REPORT ABUSE Date 30-10-09 (02:13 PM)

thomas

തീര്‍ചയായും....അവര്‍ അഭിനയ പ്ര തിഭകളാണു
X REPORT ABUSE Date 30-10-09 (01:35 PM)

km

പാട്ടിന്‍റെ പാലാഴി - ഒരു വളിച്ച പേരു. കേള്‍ക്കുമ്പോഴെ അറിയാം ഗതിയെന്താവുമെന്ന് !
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (05:55 PM)

yes it is better

it is better
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (02:23 PM)

ramanimol

sure no dou
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (02:14 PM)

sibysom

ഏഞചല്‍ ജൊഹ്നിന്‍റെ..പരാജയ കാരനം..പുതിയ റിപ്പൊറ്ട്ട്... സിനുമാജിഹാദ്...മുസ്ലിങളല്ലാത്തവരുറ്റെ പഡം കാണെണ്ട...
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (11:55 AM)

sameer illikkal

പ്രിയ കൂട്ടുകരാഅ പ്ലീസെ മതവും സിനിമയും ഒരുമിചു പരയരുതെ............പ്ലീസീഈഈഈഈഎ ഇതു ഒരു മതെതര രജിമാനു
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (01:40 PM)

Malayalee

ഈ നരി വിജയ് ഒരു മമ്മുട്ടി ഫന്‍ അയിരിക്കും...........ഈ അദുതകലതു മമ്മുട്ടിയുദെ എതു പദമദ വിജയിചതു.......... ഒരു പഴഷിരജ വരെ കതിരിക്കെന്ദി വന്നു...........
X REPORT ABUSE Date 29-10-09 (10:51 AM)