ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള അഭിപ്രായം അടച്ചു.
  • Indian

    എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. ഒരാണിനെ പെണ്ണുങ്ങൾ എങ്ങിനെയാണ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ?ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല.. ഒരാണിനെ മറ്റു ആണുങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം. വാഴക്ക് കുല വന്നാൽ കാറ്റത്ത് വീഴാതിരിക്കാൻ മുളയോ കവുങ്ങോ ഉപയോഗിച്ച് കുത്ത് കൊടുത്ത് നിർത്താറുണ്ട്.പക്ഷെ ഇത് ....ഓ ..വെറുതെ തല പുകക്കണ്ട...അറിയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം.

    Report Abuse

പ്രധാനപ്പെട്ട വാര്‍ത്ത

ഇന്ത്യാ ഗവണ്‍‌മെന്റിന്റെ പുതിയ ഐ.ടി നയത്തിന് കീഴില്‍, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി, കമ്മ്യൂണിറ്റി, മതം, രാജ്യം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായി അഭിലഷണീയമല്ലാത്ത അഭിപ്രായം നല്‍കുന്നത് ശിക്ഷാര്‍ഹമായ കുറ്റമാണ്. അത്തരം അഭിപ്രായത്തിന് നിയമനടപടിയും (ശിക്ഷ അല്ലെങ്കില്‍ പിഴ അല്ലെങ്കില്‍ രണ്ടും) കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അതിനാല്‍ ഈ ഫോറത്തിലേക്ക് അയയ്‌ക്കുന്ന ഏതൊരു അഭിപ്രായത്തിനും രചയിതാവിനായിരിക്കും പൂര്‍ണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം.