Widgets Magazine Widgets Magazine
ആത്മീയം » ജ്യോതിഷം » വ്യക്തികള്‍ വാര്‍ത്തകള്‍

ഗൃഹാരംഭം എപ്പോള്‍ - 2

ഗൃഹാരംഭ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആചാര്യാഭിപ്രായങ്ങള്‍ പലതാണ്. എന്നാല്‍, പൊതുവെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം ഇനി പറയുന്നതുപോലെയാണ്; കുംഭം, മകരം മാസങ്ങള്‍ കിഴക്കിനിയും ഇടവം, മേടം മാസങ്ങള്‍ തെക്കിനിയും കര്‍ക്കിടകം, ചിങ്ങം മാസങ്ങള്‍ പടിഞ്ഞാറ്റിനിയും വൃശ്ചികം, തുലാം മാസങ്ങള്‍ വടക്കിനിയും വയ്ക്കുന്നതിന് കൊള്ളാം.

സാരസ്വതയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്

വിദ്യാരംഭത്തിനു ചൌളത്തിന്റെ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ പൊതുവെ നല്ലതാണ്. ബുധന്‍ ഏഴാം രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതും ബുധനു മൌഡ്യമുള്ളതും ശുഭമല്ല. പ്രഥമ, വാവ്, ...

വിദ്യാരംഭം എപ്പോള്‍, എങ്ങനെ?

ഗുരുവിന്റെയോ ഗുരുസ്ഥാനീയരുടെയോ മടിയില്‍ ശിശുവിനെ ഇരുത്തി നാക്കില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കൊണ്ട് “ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ” എന്ന് എഴുതുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, ...

Widgets Magazine

ചൌളം എന്ന മുടിമുറിക്കല്‍

ഗര്‍ഭത്തില്‍ വച്ച് തന്നെ വളര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ മുടി ആദ്യമായി മുറിച്ചുകളയുന്ന കര്‍മ്മമാണ് ചൌളം. മുന്‍‌കാലങ്ങളില്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ കുടുമ്മ നിര്‍ത്തി ...

രാശിപ്പൊരുത്തം പ്രധാനം

സ്ത്രീ ജനിച്ച കൂറിന്റെ രണ്ടാം കൂറില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനുമായി വിവാഹം നടത്തിയാല്‍ ദാരിദ്ര്യവും മൂന്നാം കൂറില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനാണെങ്കില്‍ ദുഃഖവും നാലാം ...

ആരോമലിന്റെ കാതുകുത്തുന്നതെപ്പോള്‍?

നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഗണപതിയൊരുക്ക് വച്ചശേഷമാണ് കാതുകുത്തല്‍ നടത്തുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ 1, 3, 5 തുടങ്ങിയ ഒറ്റ വയസ്സുകളിലാണ് കാതുകുത്തല്‍ ...

പുത്തരിയൂണും ആഗ്രയണവും

പുത്തരിയൂണും ആഗ്രയണവും നവാന്ന ഭോജനത്തെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. ആഗ്രയണം ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗൃഹസ്ഥരുടെയും ചടങ്ങായും പുത്തരിയൂണ് സാധാരണക്കാര്‍ ...

ചോറൂണിനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തം ഏത്?

ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധാന്യം കൊണ്ടുള്ള ആഹാരം ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്നത് അന്നപ്രാശ മുഹൂര്‍ത്തത്തിലാണ്. ഈ മുഹൂര്‍ത്തം മുതല്‍ ഭൂമിയും ...

പഞ്ചായുധ ധാരണവും വാതില്‍പുറപ്പാടും

ശിശു ജനിച്ച് അഞ്ചാം ദിവസം നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് പഞ്ചായുധ ധാരണം. എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ല എങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇത് ...

കണ്മണിക്ക് പേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച്

പേരിടീല്‍ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം നടത്തണമെന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയര്‍ക്കും ബാധകമാണ്. ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് പതിനൊന്നാം ദിവസവും നാമകരണം ചെയ്യാം. എന്തായാലും ...

കണ്ണെഴുതുന്നതും തൊട്ടിലില്‍ കിടത്തുന്നതും

ശിശുവിനെ ആദ്യമായി തൊട്ടിലില്‍ കിടത്തുന്നതിന് രോഹിണി, തിരുവാതിര, പൂയം, ഉത്രം, ഉത്രാടം, ഉത്തൃട്ടാതി, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളും ...

ജാതകര്‍മ്മവും വാചാപ്രദാ‍നവും

നവജാതരുടെ ബുദ്ധി വര്‍ദ്ധനയ്ക്കാണ് ജാതകര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിക്കാറുള്ളത്. നെയ്യും തേനും കലര്‍ത്തി സ്വര്‍ണം അരച്ചു ചേര്‍ത്ത് ശിശുവിന്റെ നാവില്‍ ...

ഗര്‍ഭാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ...

ഗര്‍ഭിണിക്ക് ഏഴാം മാസം ഔഷധ സേവയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ്. അധോമുഖ രാശിയിലാണ് ഔഷധം സേവിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെതന്നെ ചരരാശികളിലും ഔഷധ സേവ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ...

ഗര്‍ഭിണിയുടെ മനോവികാസത്തിന് സീമന്തം

ഗര്‍ഭിണിയുടെ മനോവികാസത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവശുദ്ധിക്കും അനായാസകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് സീമന്തം.

ഗര്‍ഭൌഷധം സേവിക്കേണ്ടതെപ്പോള്‍

പുംസവനത്തിനു ശേഷം ഗര്‍ഭ രക്ഷയ്ക്കായി പുംസ്കരിണി, ഇന്ദ്രവല്ലി തുടങ്ങിയുള്ള ഗര്‍ഭൌഷധങ്ങള്‍ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തത്തെ കുറിച്ചു ...

ഗര്‍ഭം മൂന്ന് മാസമാവുമ്പോള്‍ പുംസവനം

ഗര്‍ഭശുശ്രൂഷാ സംബന്ധമായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്കാര കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ പുംസവനവും സീമന്തവും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരുടെ ...

ഗര്‍ഭാധാനം യുഗ്മ ദിവസങ്ങളിലെങ്കില്‍ പുത്രന്‍

അഞ്ചാം രാത്രി മുതല്‍ പതിനാറാം രാത്രി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ 6-8-10-12-14-16 എന്നീ യുഗ്മ ദിവസങ്ങളില്‍ ഗര്‍ഭാധാനം ചെയ്താല്‍ പുത്രനും 5-7-9-11-13-15 ...

സംയോഗം ഋതു അനുസരിച്ച്

പ്രകൃതിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഋതു അനുസരിച്ച് മാസത്തില്‍ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മാത്രം ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് ആചാര്യമതം. ഭാര്യ ഗര്‍ഭിണിയായാല്‍ പ്രസവാനന്തരം ...

ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്‍‌മാര്‍ക്കും നിയന്ത്രണം ആവശ്യം

ഭാര്യാഭര്‍ത്താക്കന്‍‌മാരായി ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്കും ലൈംഗിക നിയന്ത്രണം അനിവാര്യമാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്‍‌മാര്‍ക്ക് ...

Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

ഏദിറ്റൊരിഅൽസ്

ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ

ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ

ആര് ജയിക്കും? മമ്മൂട്ടിയോ മോഹന്‍ലാലോ?

മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ക്രിസ്മസാണ് പോരാട്ടകാലം. ...


Widgets Magazine Widgets Magazine