Widgets Magazine
Widgets Magazine

ശ്രാദ്ധവിധിയെ കുറിച്ച് അറിയണം

വിശാഖം, പുണര്‍തം, ആയില്യം, തിരുവാതിര, മൂലം, കാര്‍ത്തിക, രേവതി, രോഹിണി, ഉത്രം, ഉത്രാടം, ഉതൃട്ടാതി, പൂരം, പൂരാടം, പൂരുരുട്ടാതി എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ ശ്രാദ്ധം ചെയ്താല്‍ മറ്റൊരു മരണം കൂടി അടുത്തുണ്ടാവുന്നതിന് ഇടവന്നേക്കും. വേണമെങ്കില്‍ തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രം കൊള്ളാമെന്ന് ഒരു പക്ഷമുണ്ട്. അതേപോലെ, കന്നി മാസത്തിലെ അഷ്ടകാശ്രാദ്ധത്തിനു തിരുവാതിര നക്ഷത്രവും സ്വീകാര്യമാണ്.

ഗൃഹപ്രവേശന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍

ഗൃഹാരംഭത്തിനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ഗൃഹപ്രവേശനത്തിനും. എന്നാല്‍, കര്‍ക്കിടകം, കന്നി എന്നീ മാസങ്ങളില്‍ ഗൃഹപ്രവേശം പാടില്ല. ...

ഗൃഹാരംഭം എപ്പോള്‍ - 2

ഗൃഹാരംഭ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആചാര്യാഭിപ്രായങ്ങള്‍ പലതാണ്. എന്നാല്‍, പൊതുവെ എല്ലാവരും എത്തിച്ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനം ഇനി ...

Widgets Magazine

ഗൃഹാരംഭം എപ്പോള്‍-1

ഗൃഹാരംഭത്തെ ഗൃഹപ്രവേശമായി പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കാണാറുണ്ട്. ഗൃഹാരംഭമെന്നാല്‍ ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുക എന്നാണ് അര്‍ത്ഥമാക്കേണ്ടത്. ...

ദത്തെടുക്കലും ജ്യോതിഷ മുഹൂര്‍ത്തവും

സന്താനമില്ലാത്ത ദമ്പതിമാര്‍ ദത്തെടുക്കലിലൂടെയാണ് ആ ദു:ഖത്തിന് അറുതി വരുത്തുന്നത്. ദത്തെടുക്കലിനും ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരമുള്ള ...

സാരസ്വതയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്

വിദ്യാരംഭത്തിനു ചൌളത്തിന്റെ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ പൊതുവെ നല്ലതാണ്. ബുധന്‍ ഏഴാം രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നതും ബുധനു മൌഡ്യമുള്ളതും ശുഭമല്ല. പ്രഥമ, വാവ്, ...

വിദ്യാരംഭം എപ്പോള്‍, എങ്ങനെ?

ഗുരുവിന്റെയോ ഗുരുസ്ഥാനീയരുടെയോ മടിയില്‍ ശിശുവിനെ ഇരുത്തി നാക്കില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കൊണ്ട് “ഹരി ശ്രീ ഗണപതയെ നമഃ” എന്ന് എഴുതുന്നു. തുടര്‍ന്ന്, ...

ചൌളം എന്ന മുടിമുറിക്കല്‍

ഗര്‍ഭത്തില്‍ വച്ച് തന്നെ വളര്‍ന്നു തുടങ്ങിയ മുടി ആദ്യമായി മുറിച്ചുകളയുന്ന കര്‍മ്മമാണ് ചൌളം. മുന്‍‌കാലങ്ങളില്‍ ബ്രാഹ്മണര്‍ കുടുമ്മ നിര്‍ത്തി ...

രാശിപ്പൊരുത്തം പ്രധാനം

സ്ത്രീ ജനിച്ച കൂറിന്റെ രണ്ടാം കൂറില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനുമായി വിവാഹം നടത്തിയാല്‍ ദാരിദ്ര്യവും മൂന്നാം കൂറില്‍ ജനിച്ച പുരുഷനാണെങ്കില്‍ ദുഃഖവും നാലാം ...

ആരോമലിന്റെ കാതുകുത്തുന്നതെപ്പോള്‍?

നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് ഗണപതിയൊരുക്ക് വച്ചശേഷമാണ് കാതുകുത്തല്‍ നടത്തുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ 1, 3, 5 തുടങ്ങിയ ഒറ്റ വയസ്സുകളിലാണ് കാതുകുത്തല്‍ ...

പുത്തരിയൂണും ആഗ്രയണവും

പുത്തരിയൂണും ആഗ്രയണവും നവാന്ന ഭോജനത്തെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. ആഗ്രയണം ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഗൃഹസ്ഥരുടെയും ചടങ്ങായും പുത്തരിയൂണ് സാധാരണക്കാര്‍ ...

ചോറൂണിനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തം ഏത്?

ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ധാന്യം കൊണ്ടുള്ള ആഹാരം ആദ്യമായി കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കുന്നത് അന്നപ്രാശ മുഹൂര്‍ത്തത്തിലാണ്. ഈ മുഹൂര്‍ത്തം മുതല്‍ ഭൂമിയും ...

പഞ്ചായുധ ധാരണവും വാതില്‍പുറപ്പാടും

ശിശു ജനിച്ച് അഞ്ചാം ദിവസം നടത്തുന്ന ചടങ്ങാണ് പഞ്ചായുധ ധാരണം. എല്ലാ പ്രദേശത്തും ഉള്ള ഒരു ചടങ്ങല്ല എങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ചിലയിടങ്ങളില്‍ ഇത് ...

കണ്മണിക്ക് പേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച്

പേരിടീല്‍ പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം നടത്തണമെന്നുള്ളത് ക്ഷത്രിയര്‍ക്കും ബാധകമാണ്. ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് പതിനൊന്നാം ദിവസവും നാമകരണം ചെയ്യാം. എന്തായാലും ...

കണ്ണെഴുതുന്നതും തൊട്ടിലില്‍ കിടത്തുന്നതും

ശിശുവിനെ ആദ്യമായി തൊട്ടിലില്‍ കിടത്തുന്നതിന് രോഹിണി, തിരുവാതിര, പൂയം, ഉത്രം, ഉത്രാടം, ഉത്തൃട്ടാതി, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളും ...

ജാതകര്‍മ്മവും വാചാപ്രദാ‍നവും

നവജാതരുടെ ബുദ്ധി വര്‍ദ്ധനയ്ക്കാണ് ജാതകര്‍മ്മം അനുഷ്ഠിക്കാറുള്ളത്. നെയ്യും തേനും കലര്‍ത്തി സ്വര്‍ണം അരച്ചു ചേര്‍ത്ത് ശിശുവിന്റെ നാവില്‍ ...

ഗര്‍ഭാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ...

ഗര്‍ഭിണിക്ക് ഏഴാം മാസം ഔഷധ സേവയ്ക്ക് ഉത്തമമാണ്. അധോമുഖ രാശിയിലാണ് ഔഷധം സേവിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെതന്നെ ചരരാശികളിലും ഔഷധ സേവ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ...

ഗര്‍ഭിണിയുടെ മനോവികാസത്തിന് സീമന്തം

ഗര്‍ഭിണിയുടെ മനോവികാസത്തിനും സന്തോഷത്തിനും ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവശുദ്ധിക്കും അനായാസകരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ് സീമന്തം.

ഗര്‍ഭൌഷധം സേവിക്കേണ്ടതെപ്പോള്‍

പുംസവനത്തിനു ശേഷം ഗര്‍ഭ രക്ഷയ്ക്കായി പുംസ്കരിണി, ഇന്ദ്രവല്ലി തുടങ്ങിയുള്ള ഗര്‍ഭൌഷധങ്ങള്‍ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള മുഹൂര്‍ത്തത്തെ കുറിച്ചു ...

Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine
Widgets Magazine

ഏദിറ്റൊരിഅൽസ്

ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ

ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ

ആര് ജയിക്കും? മമ്മൂട്ടിയോ മോഹന്‍ലാലോ?

മോഹന്‍ലാലും മമ്മൂട്ടിയും നേര്‍ക്കുനേര്‍ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ക്രിസ്മസാണ് പോരാട്ടകാലം. ...


Widgets Magazine Widgets Magazine Widgets Magazine